Gävle
18 träffar

8 av 18

Tom Möller

Knuten till glasbruken Alsterbro 1959-1960, Reijmyre 1960–1967 och Lindshammar från 1976, Han var 1961–1979 lärare vid Konstfack i Stockholm.
/Wikipedia

Enligt Nationalmuseum arbetade han på Reijmyre 1960-1963.

Innehållstyp: Person och företag
Platser: Gävle Sverige
Relaterade objekt: 1 stycken

9 av 18

Bo fajans, Gävle

Bo fajans, eller Bobergs Fajansfabrik AB, var en keramisk fabrik i Gävle, verksam 1874-1967.

Fabriken grundades 1874 av fabrikören Erik Boberg med namnet Bobergs Fajansfabrik AB. Till att börja med tillverkades endast bruksvaror, men från och med Gösta Boberg som formgivare 1910 även konstnärligt, allmogebetonat lergods. Från 1920-talet utvecklade han i samarbete med Gabriel Burmeister, Allan Ebeling, Eva Jancke-Björk och Maggie Wibom ett vidare spektrum av konstgodspjäser bland annat starkeldsgods. Gösta Boberg blev senare fabrikens tekniske chef. 1924 bytte man namn till Bo fajans.

/Wikipedia

Innehållstyp: Person och företag
Relaterade objekt: 1 stycken