Bräkne-Hoby
494 träffar

8 av 494
Bild som illustrerar objekt c32-88934

Blm A 883 b

En utgrävning av ett gravfynd på Hållgården i Mörtjuk.

Fotot kan eventuellt vara taget 1954-11-06 under en av landsantikvariens tjänsteresor. Det gjordes då, tillsammans med ingenjör Axel Hammelin, en besiktning av vid grustäkt skadade fornlämningar i Mörtjuk. Fotograf: Ingemar Atterman (Källa: Blekingeboken 1955).

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Arkeologi Spade Verksamhet
9 av 494
Bild som illustrerar objekt c32-88932

Blm A 882

En utgrävning av ett gravfynd på Hållgården i Mörtjuk.

Fotot kan eventuellt vara taget 1954-11-06 under en av landsantikvariens tjänsteresor. Det gjordes då, tillsammans med ingenjör Axel Hammelin, en besiktning av vid grustäkt skadade fornlämningar i Mörtjuk. Fotograf: Ingemar Atterman (Källa: Blekingeboken 1955).

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Arkeologi Verksamhet
10 av 494
Bild som illustrerar objekt c32-88933

Blm A 883 a

En utgrävning av ett gravfynd på Hållgården i Mörtjuk.

Fotot kan eventuellt vara taget 1954-11-06 under en av landsantikvariens tjänsteresor. Det gjordes då, tillsammans med ingenjör Axel Hammelin, en besiktning av vid grustäkt skadade fornlämningar i Mörtjuk. Fotograf: Ingemar Atterman (Källa: Blekingeboken 1955).

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Arkeologi Spade Verksamhet
11 av 494
Bild som illustrerar objekt c32-79882

Blm D 8770 – Landsväg

Den gamla landsvägen, kallad "Kongs lÿden" eller "Kongslüden" vid Runamo, ligger i en glänta i Hobyskogen. Ett naturfenomen skapat för flera miljoner år sedan. Från Fornvårdsobjekt K-län (Fv 32). Länstyrelsen i Blekinge, Vårdsektionen. Fotograf från Länstyrelsen.

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Konglüden
12 av 494
Bild som illustrerar objekt c32-88929

Blm A 879

Vid gravfynd, Hållgården, i Mörtjuk.
En man i basker röker pipa.

Fotot kan eventuellt vara taget 1954-11-06 under en av landsantikvariens tjänsteresor. Det gjordes då, tillsammans med ingenjör A. Hammelin, en besiktning av vid grustäkt skadade fornlämningar i Mörtjuk. Fotograf: Ingemar Atterman (Källa: Blekingeboken 1955)

Innehållstyp: Fotografi