Bräkne härad
1 hits

1 (1)
Bild som illustrerar objekt c32-85506

Blm 29186 – Plåtmynt

I juli 2006 rapporterade Sydkustens Sportdykarklubb Karlshamn till länsstyrelsen Blekinge län, att man påträffat en samling kopparplåtar i farvattnen VSV om Sternö, Karlshamns kommun. Länsstyrelsen gav Kalmar läns museum i uppdrag att tillsammans med sportdykarklubben och Kustbevakningen återfinna och därefter dokumentera platsen. Plåtarna påträffades i rad stående på högkant utan kontext i form av t ex behållare, frånsett enstaka textilfragment. Fyndkontexten är att betrakta som sluten. Ingen fysisk kontext kring mynten har kunnat beläggas. Sannolikt härrör mynten från en skeppslast,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnen: Plåtmynt