Väg 729
10 träffar

7 av 10
Bild som illustrerar objekt c32-98204

Blm Db 2019 0147

Nybyggd viltpassage (viltundergång) som den ser ut ovanifrån, under väg 729 avsedd för groddjur. Nedanför vägen syns också det för groddjur så attraktiva vattnet i dikeskanten längs med vägen. Cirka 500 meter söder om Strömsbergs samhälle, Rödeby socken.

Innehållstyp: Fotografi
8 av 10
Bild som illustrerar objekt c32-98207

Blm Db 2019 0150

Nedanför väg 729 syns också det vattenfyllda diket som går längs med vägen, fotat i samband med fotografering av nybyggd viltpassage (viltundergång) avsedd för groddjur och går under vägen. Cirka 500 meter söder om Strömsbergs samhälle, Rödeby socken.

Innehållstyp: Fotografi
9 av 10
Bild som illustrerar objekt c32-98206

Blm Db 2019 0149

Nedanför väg 729 syns också det vattenfyllda diket som går längs med vägen, fotograferat i samband med nybyggd viltpassage (viltundergång) avsedd för groddjur och går under vägen. Cirka 500 meter söder om Strömsbergs samhälle, Rödeby socken.

Innehållstyp: Fotografi