Smide
9 hits

1 (9)
Bild som illustrerar objekt c32-20058

Blm 2530 – Vindflöjel

Vindflöjel, av järn i form av tvåtungad flagga. Från flaggans bakre ända utgår två armar i vinkel slutande i en kula. På plåten genombruten text "A.I.K./ I.C.G. 1778". Initalerna är från kyrkoherden i Torhamn, Adam Julius Kling och komministern på Sturkö, Jakob Christopher Giutzelke.
Har suttit på Sturkö gamla kyrka (riven 1878), på långhusets östra gavel.
Deposition 1901 av Sturkö församling.

2 (9)
Bild som illustrerar objekt c32-2208

Blm 3183 – Metallföremål

Föremål av järn. Tunn flat ten med fyrsidig spiralvriden överdel. Vid övergången från den flata till den spiralformiga delen är en flat krok. Mycket angripen av rost.
Hittad i jorden vid kapellruinen på Torkö. Antagligen suttit på en taknock eller som ankarslut. I så fall troligen 1400-tal (byggt ca 1467 och övergivet 1530-tal).
Gåva 1901 av löjtnanten Per Hugo Hvitfeldt, Karlskrona

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Kyrkligt Smide