Slup- och barkasskjul
39 träffar

1 av 39
Bild som illustrerar objekt c32-50449

Blm OF 764 – Militär anläggning

Stumholmen, Karlskrona. Till vänster ligger Slupskjulets långa byggnad. Slupskjulet färdigt 1787 då Gustaf III besåg det, enligt Tersmedens memoarer VI på sidan 166. Byggnaden till höger, innan bron är kronobageriet som uppfördes på 1730-talet.

Innehållstyp: Fotografi
2 av 39
Bild som illustrerar objekt c32-50450

Blm OF 765 – Militär anläggning

Stumholmen. Till vänster ligger Kungshallmagasinet med ett lakegodsmagasin, byggt 1792. Till höger ligger Slupskjulet färdigt 1787 då Gustaf III besåg det, enligt Tersmedens memoarer VI på sidan 166.

Innehållstyp: Fotografi