Saltöbron
33 träffar

9 av 33
Bild som illustrerar objekt c32-72377

Blm D PL 456 – Bro

Den "gamla" Saltöbron, sedd från söder, över Saltösund började byggas 1918 och stod klar att användas den 6 februari 1920. Till vänster i bilden ligger Saltö Fiskehamn och de så kallade "kronanhusen" som revs i slutet av 1980-talet. Fryshuset på Saltö revs i november 2006.

Innehållstyp: Fotografi