Möte
78 träffar

1 av 78
Bild som illustrerar objekt c32-113288

Blm Sba 19750815 d 18

Möte på försäkringskassan. Troligen sammanträde i Pensionsdelegationen. Från vänster: okänd, okänd, Helge Karlsson, riksdagsman (S) från Ronneby, okänd, Curt Svensson, ordföranden Gunnar Brånstad, mångårig partiombudsman i Blekinge för Socialdemokraterna, Sixten Thörnblad, uppbördsdirektör Kristian Starup, Karlskrona, okänd och okänd.

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Möte
5 av 78
Bild som illustrerar objekt c32-104889

Blm Db 2019 0557

Saxemara båtbyggeri. Platsen används som utgångspunkt vid utgrävningar av fartygsvraket efter Gribshunden, förlist 1495. Johan Rönnby (t v) och Brendan Foley, båda marinarkeologer, har genomgång inför dagens dykningar. Filmas av filmteamet från Nova. Producenten Kirk Wolfinger med skägg.

Innehållstyp: Fotografi
6 av 78
Bild som illustrerar objekt c32-46613

BLM E 02146 – Högtid

Högtids och mötesdag mellan Amiralerna Samuelsson, Ehrensvärd, Chefredaktör Jönsson, Direktör Schreil, Överste Rydbeck, Redaktör Nyberg och Kommendör Bong. Sammankomsten och mötet avhölls i Karlskrona.

Innehållstyp: Fotografi
7 av 78
Bild som illustrerar objekt c32-46611

BLM E 02143 – Högtid

Högtids och mötesdag mellan Amiralerna Samuelsson, Ehrensvärd, Chefredaktör Jönsson, Direktör Schreil, Överste Rydbeck, Redaktör Nyberg och Kommendör Bong. Sammankomsten och mötet avhölls i Karlskrona.

Innehållstyp: Fotografi
8 av 78
Bild som illustrerar objekt c32-46612

BLM E 02144 – Högtid

Högtids och mötesdag mellan Amiralerna Samuelsson, Ehrensvärd, Chefredaktör Jönsson, Direktör Schreil, Överste Rydbeck, Redaktör Nyberg och Kommendör Bong. Sammankomsten och mötet avhölls i Karlskrona.

Innehållstyp: Fotografi