Kungligt besök
115 träffar

2 av 115
Bild som illustrerar objekt c32-47580

Blm KK 010 – Kejsare

Kejsare Wilhelm II av Preussens avfärd från Karlskrona. Åkte här från Kungsbron. Hallströmska magasinet i bakgrunden.
Kejsare Wilhelm II av Preussen, kejsare i Tyskland, kung i Preussen 1888-1918.

Innehållstyp: Fotografi
4 av 115
Bild som illustrerar objekt c32-50445

Blm OF 760 – Kung

Kung Oskar II besök i Karlskrona. Kungsbron med Hallströmska magasinet till vänster och Kronobageriet till höger, långt bak i bilden. Uppgifter förekommer att bilden ska vara fotograferad 1892, vilket inte ska stämma då befälsslupen "Svalan" byggs 1898.

Innehållstyp: Fotografi