Kloft
31 träffar

4 av 31
Bild som illustrerar objekt c32-26973

Blm 13588 14 – Rev

Rev, flundrerev med mässingskrok. Trädd på kloft av trä. Tafsens längd 250 mm, avstånd mellan tafsarna 1000 mm. Krokens längd 30 mm.
Sannolikt från 1800-talet
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Peter Ola Petersson, Bökevik, Ronneby.