Glasögon
170 träffar

8 (170)
Bild som illustrerar objekt c32-81403

Blm 0308 – Man

Centralbibliotekarie i Karlskrona Kurt Boehme, död i Stockholm 9/11 1955 i en ålder av 60år. Han föddes 1895 i Gävleborgs län och uteximimerades som civilingenjör 1919. Åren 1921-1933 var han bibliotekarie vid Söderhamns folkbibliotek och utbildades vid biblioteksskolan 1932. Till Karlskrona kom Boehme som stadsbibliotekarie 1946. Han lämnade denna tjänst på grund av sjukdom 1951.

Innehållstyp: Fotografi