Drottningskärs kastell
58 träffar

10 av 58
Bild som illustrerar objekt c32-45930

Blm E 00009 – Militär anläggning

Drottningskärs kastell, en befästning som uppfördes i slutet av 1600-talet. Karl XI fastställde den 6 december 1680, önskemålet genom Generalkvartermästaren Erich Dahlberg om uppförandet av donjonen.

Innehållstyp: Fotografi