Däcksbåt
47 träffar

8 av 47
Bild som illustrerar objekt c32-37730

Blm A 7467 N

Akterpartiet efter knubben KA 50 Soan på bryggan på Ytterön för vidare färd mot Blekinge museum. Personer i bild, från vänster: Hartvig Petterson, John Olsson och Ragnar Gustafsson, alla tre ägare till knubben.

Innehållstyp: Fotografi
12 av 47
Bild som illustrerar objekt c32-37683

Blm A 7413 N

Vy mot Västra Skällön från Skällösundsbron västerut. Bostaden i fokus är bröderna Herman och Leonard Petterssons gård. Nedanför är en tilläggsplats med kåsar och bryggor där vi ser jaktkanoter ligga till höger. Till vänster ses en knubb, också kallad däcksbåt med någon typ av eka framför den. I kanten på bryggan är en sjöbod.

Innehållstyp: Fotografi