Blekingseka
200 träffar

2 av 200
Bild som illustrerar objekt c32-49803

Blm OF 02271 – Militär anläggning

Rotundan byggdes i Rosenholm 1914-15. Flyttades 1916 till övre kasernområdet på Gräsvik. 1930 flyttades den till sin nuvarande plats, då den också troligen glasades. Använd för lektioner, dans kabareér, bingo med mera. 1950-60-talen populärt dansställe. Blekinge Tekninska Högskolas planerade utbyggnad kommer sannolikt kräva rivning av Rotundan under 2007.

Innehållstyp: Fotografi
12 av 200
Bild som illustrerar objekt c32-37661

Blm A 727

Två småbåtar i kås i Sandhamn. En blekingseka, halvfylld med vatten, och en jaktkanot akter om ekan. Kåsarna ligger väl skyddade om det blåser tack vare stenraden utanför mot havet till, vilket klart och tydligt syns på vattenytan fotodagen.

Innehållstyp: Fotografi