Apostel
11 hits

1 (11)
Bild som illustrerar objekt c32-20271

Blm 1581 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Apostel med lockigt hår, hållande bok. Ursprungliga färgspår: mantel röd, livklädnad svart, baksida gulockra. Sekundärt: mantel blå och skär, livklädnad blågrön och ockragul. Karnation skär.
1400-talets senare del.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

2 (11)
Bild som illustrerar objekt c32-20270

Blm 1580 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Aposteln Johannes, med lockigt hår, hållande kalk. Endast fot kvar. Höger hand saknas. Vänster sidas hår saknas. Ursprungliga färgspår på mantel i rött. Sekundärt, mantel i blått och skärt. Karnation i skärt och rött. Gräs grönt.
1400-talets senare del.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

Johannes var en av Jesu tolv apostlar och den ende av dem som enligt traditionen inte led martyrdöden. Har kalk som attribut.

3 (11)
Bild som illustrerar objekt c32-106950

Blm 1234 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Enligt Sveriges Kyrkor aposteln Bartolomeus hållande en väske-formad bok och attributet; en kniv. Händer av. Rester av polykromi.
Baltiskt-nordiskt, kanske danskt eller slesviskt arbete från 1500-talets början.
Har sannolikt suttit i altarskåp med corpus och två flyglar (I corpus Blm 1228, 1229, 1236, 1237, 1238, 1286 och 1287 och i flyglarna Blm 1233, 1234, 1235, 1241, 1243, 1244 och 1245. Troligen har flyglarna innehållit tolv bilder, vilket skulle innebära att fem saknas). Från Edestads kyrka.
Deposition 1900 av Edestads…

4 (11)
Bild som illustrerar objekt c32-106944

Blm 1233 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Aposteln Andreas hållande sitt attribut, ett X-format kors (kallat Andreaskors). Av polykromin återstår en del av förgyllningen samt små rester av rött och blått. Baltiskt-nordiskt, kanske danskt eller slesviskt arbete från 1500-talets början.
Har sannolikt suttit i altarskåp med corpus och två flyglar (I corpus Blm 1228, 1229, 1236, 1237, 1238, 1286 och 1287 och i flyglarna Blm 1233, 1234, 1235, 1241, 1243, 1244 och 1245. Troligen har flyglarna innehållit tolv bilder, vilket skulle innebära att fem saknas).…

5 (11)
Bild som illustrerar objekt c32-106947

Blm 1235 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Enligt Sveriges Kyrkor aposteln Petrus hållande en bok i vänster hand. Den utsträckta högerhanden är av, men har förmodligen hållit Petrus' attribut; en nyckel. Rester av polykromi i rött och blått.
Baltiskt-nordiskt, kanske danskt eller slesviskt arbete från 1500-talets början.
Har sannolikt suttit i altarskåp med corpus och två flyglar (I corpus Blm 1228, 1229, 1236, 1237, 1238, 1286 och 1287 och i flyglarna Blm 1233, 1234, 1235, 1241, 1243, 1244 och 1245. Troligen har flyglarna innehållit tolv…

6 (11)
Bild som illustrerar objekt c32-20268

Blm 1578 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Apostel med skägg. Uppfälld huva. Saknar attribut (sannolikt suttit i den saknade handen.). Spår av smaragdgrönt och guld på livklädnaden, mantel röd.
Nordtyskt arbete från 1400-talets början (se William Andersson, Blekingeboken 1932).
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

7 (11)
Bild som illustrerar objekt c32-20269

Blm 1579 – Träskulptur

Träskulptur av lövträ. Stående figur (helgon? Apostel?), i enklare utförande. Suttit på krön. Tapp på undersidan (längd 40 mm). Rester av polykromt måleri, mörkt grönt och mörkt rött på klädnad. Händer saknas, maskstungen.
Från altaruppsättning? Ursprung och ålder oklart. Se Sveriges kyrkor.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

8 (11)
Bild som illustrerar objekt c32-20266

Blm 1577 – Träskulptur

Träskulptur av apostel med skägg och långt hår. Saknar attribut. Höger hand saknas där detta kan ha funnits. Fragment av vitt och guld på klädnaden.
Nordtyskt arbete från 1400-talets början (se William Andersson, Blekingeboken 1932).
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

9 (11)
Bild som illustrerar objekt c32-20275

Blm 1585 – Träskulptur

Träskulptur i ram med fyllning. Apostelfigur, halvupphöjt arbete. Del av predikstol. Ramen arkitektoniskt uppbyggd med ett välvt rum i mitten. Nederdelen på ramverket saknas. Figuren sitter löst. Skuren dekor på ramverket, äggstav, bandfläta, 6-bladiga blommor. Färgrester, vitt, rött, svart, grönt, gult. 1600-talets senare del.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

10 (11)
Bild som illustrerar objekt c32-20264

Blm 1574 – Träskulptur

Träskulptur av aposteln/evangelisten Johannes. Bok i högra handen och vid fötterna en örn. Rester av polykromt måleri i grönt, guld, rosa, brunt. Maskstungen bok, skadad fot. Örnens halva huvud saknas.
Från altaruppsättning. Ursprung och ålder oklart. Se Sveriges kyrkor.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

Johannes var en av Jesu tolv apostlar och den ende av dem som enligt traditionen inte led martyrdöden. Har kalk och örn som attribut.