Kyrkligt
273 träffar

1 (273)
Bild som illustrerar objekt c32-6014

Blm 2491 – Dopfunt

Dopfunt. Fot till dopskål i form av skulptur, så kallad dopängel, bärande åttakantig skål på huvudet. Målad i flera färger. Under figuren en platta med fyra fötter.
Enligt uppgift från 1763 "den nya Funten, som föreställer en Genius, som höll fatet på Hufvudet".
Tillverkad 1730 och skänkt till Sölvesborgs kyrka av Lars Weidman och Magdalena Hyphoff.
1813 noteras i kyrkans handlingar att man borde anskaffa "en mera passande fot (till dopskålen) icke kostsam, men anständig för ändamålet", men ännu 1865 reparerades…

2 (273)
Bild som illustrerar objekt c32-25305

Blm 1589 – Värja

Värja, 1700-talets början. Klinga tveeggad med flat mittås, spår av graverad dekor i Berainstil, geometrisk och med ett ankaremblem. Fäste av "fransk typ" av gjuten mässing. Parerplåt 8-formig med upphöjd kant. På undersidan tvenne figurer med fiskstjärtar, den ena med en stav, den andra med en mussla, omgiven av bandslingor, på översidans ena halva 2 liknande figurer, den ena med en treudd, den andra blåsande i horn, på andra halvan en sjögud med treudd och en sjöjungfru. Fingerbyglarna smala, runda…

3 (273)
Bild som illustrerar objekt c32-21917

Blm 1927 – Träskulptur

Träskulptur. Änglahuvud med vingar. Större delen av ena vingen saknas. Målad.
Från kyrka, sannolikt från baldakin, altaruppsats eller epitafium.
Inköpt 1900. Möjligen från guldsmeden Carl Oskar Svensson i Varberg (gäller alla föremål Blm 1685-2285).

4 (273)
Bild som illustrerar objekt c32-20271

Blm 1581 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Apostel med lockigt hår, hållande bok. Ursprungliga färgspår: mantel röd, livklädnad svart, baksida gulockra. Sekundärt: mantel blå och skär, livklädnad blågrön och ockragul. Karnation skär.
1400-talets senare del.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

5 (273)
Bild som illustrerar objekt c32-20265

Blm 1575 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Madonna, stående med barnet på armen (Jungfru Maria med Jesusbarnet). Marias högra hand saknas. barnet svårt maskstunget. Målning borta, spår av grön och röd färg på Marias mantel.
Baltiskt arbete från omkring 1500.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

6 (273)
Bild som illustrerar objekt c32-21920

Blm 5568 – Träskulptur

Träskulptur. 3 träskivor med (500 x 170 mm). Två försedda med palmettförsedda huvud. Ett försett med vapensköld, hjälm och ornament. Målning i vitt med guld.
Se Blm 5567 och 5569. Även dessa från Bräkne-Hoby kyrka?
Inköpta 1908 av sterbhuset efter avlidne Flaggstyrman Andreas Rodéhn, Karlskrona.

Platser: Karlskrona
8 (273)
Bild som illustrerar objekt c32-20270

Blm 1580 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Aposteln Johannes, med lockigt hår, hållande kalk. Endast fot kvar. Höger hand saknas. Vänster sidas hår saknas. Ursprungliga färgspår på mantel i rött. Sekundärt, mantel i blått och skärt. Karnation i skärt och rött. Gräs grönt.
1400-talets senare del.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

Johannes var en av Jesu tolv apostlar och den ende av dem som enligt traditionen inte led martyrdöden. Har kalk som attribut.

10 (273)
Bild som illustrerar objekt c32-21490

Blm 1447 – Kistplåt

Likkistplåt, av tenn. Johan Gunnar Ekholm, 1744-1812. Graverad dekor och text:

"Här Förvaras Stoftet
Af
Handelsmannen
Herr Johan Gunnar Ekholm
Född den 10 Sept.1744
Gift den 13 Apr.1776
Med
Dess Förrut Afledna Kära Maka
Cath. Maria Wahlsten
Trofast. Vän. Redlig. Medborgare.
Hjelpsam. Mot. Den. Behöfvande. Fast. Uti Religionens. Heliga. Saningar. Slutade. Han. Detta. Jordiska. För. Evig. Lycksalighet.
Den 2 Junii. 1812.
Ömt. Sörgd. Och. Saknad. Af 2ne Döttrar. Och 7 Barnabarn.
Den. Gudfruchtige Och Redlige Välsignas
Ordsp: B: 10. C:v 7."

Monterad på träplatta med ram.
Deposition 1900 av Rödeby församling.

Uppgifter från Mikael Henriksson, 2021:
Fel…

11 (273)
Bild som illustrerar objekt c32-5368

Blm 778 – Kalkduk

Kalkduk av röd sammet med guldbroderi och guldfransar.
Svenskt arbete från 1700-talets slut, i klassicistisk stil.
Möjligen från Tyska kyrkan.
Enligt uppgift på katalogkort, finns den på Historiska Muséet i Stockholm -80.
Deposition 1899 av Stadsförsamlingen i Karlskrona.
Besiktad 2006-02-03 i Fredrikskyrkan, Karlskrona. Återgick i kyrkans ägo 1987-04.
Foto från katalogkort.

Nyckelord: Kyrkligt Nattvard
12 (273)
Bild som illustrerar objekt c32-20282

Blm 2483 – Timglas

Timglas, sandur. Av dubbla glas i stativ av trä fästat på en tavla av trä. Över glasen ett kolorerat kopparstick på papper med bl.a. porträtt av en herre i harnesk och allmogeperuk, urtavla l - Xll, namn: " JACOBUS HARTMAN, Sandurhmager In Leipzig. Nedanför glasen ett annat kopparstick med bild av staden Leipzig, kalendarium 12 månader, 1 - 31 dagar. Visare för dagarna. Månader markeras med pinne. Baksidan har ett papper med svårläst text "förfärdigadt af Olaus Gabrielson Asspelund föd…

Nyckelord: Kyrkligt Timglas