Gribshundensamlingen
233 träffar

1 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-103253

Blm 29598 29 – Armborstpil

Armborstpil av trä. Pilen har varit försedd med vingar, sannolikt av trä, samt en spets av järn som korroderat bort. Armborstet var under senmedeltid ett vanligt förekommande vapen, och enligt en uppgift från 1507 (under kung Hans regeringstid) skulle hälften av manskapet ombord på de danska örlogsfartygen vara utrustade med armborst (för vidare diskussion se Rapport, bilaga 3). Armborstpilar, eller armborstkäktor som de även benämns, har hittats vid vraket även under tidigare undersökningar.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Armborstpil Jordfynd Pil Vapen
Nyckelord: skäkta
2 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-93558

Blm 28315 8 – Ringbrynja

Ringbrynja, delar av. Sammanfogade ringar av kopparlegering (mässing alternativt "latten"). Ringarna är nitade och lätt ovala. Kvarvarande nitar möjligen tillverkade av mässing. Dessa ringar har sannolikt suttit vid brynjans nederkant, ärmlinning eller hals. Brynjan i övrigt sannolikt sammansatt av järnringar. Långsmala stycken, ett större och tre mindre. Dessutom ett antal lösa ringar.
Ett referensprov.
Konserverade.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
3 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-102720

Blm 29598 3 – Metallföremål

Del av tallrik, tenn. Föremålet indikerar ett högreståndssammanhang och bör ha ansetts exklusivt vid tiden för Gribshundens förlisning.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
4 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-102721

Blm 29598 4 – Träföremål

Trästycke, handtag. Rester av järn på handtagets ena ände.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en storlek…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Handtag Jordfynd Träföremål
5 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-102722

Blm 29598 5 – Fodral

Del av knivslida, möjligen tillverkat av koskinn. Spår av sömmar vid föremålets ena kant. Objektet är mycket skört.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
6 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-102727

Blm 29598 6 – Ben

Fiskben. Osteologisk analys och tolkning visar att benen kommer från atlantisk stör (Acipenser oxyrinchus). Arttillhörigheten bekräftas av DNA-analys. Fyndet består sammanlagt av 188 ben och benplattor och härstammar sannolikt från en och samma individ. Benen återfanns i huvudsak samlat i resterna av en tunna. Stör beskrivs i samtida medeltida källor som matfisk och återfinns i högreståndssammanhang.
(Se vidare rapport Fish in a barrel: Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus) from the Baltic Seawreck of the royal Danish flagship Gribshunden (1495) Journal of Archaeological…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Ben Djurben Jordfynd
7 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-102730

Blm 29598 7 – Armborst

Trästycke, stock till armborst. På stockens ovansida finns ett tydligt läge för armborstnöten, i övrigt har inga delar av avfyrningsmekanismen bevarats. En tolkning av stocken indikerar att armborstet haft en enaxlig avfyrningsmekanism. Armborstet var under senmedeltid ett vanligt förekommande vapen, och enligt en uppgift från 1507 (under kung Hans regeringstid) skulle hälften av manskapet ombord på de danska örlogsfartygen vara utrustade med armborst (för vidare diskussion se Rapport, bilaga 3).

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
8 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-102986

Blm 29598 12 – Läderföremål

Läderföremål, fragment.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en storlek om ca 2x6 meter men begränsades till…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Jordfynd Skinnföremål
9 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-102987

Blm 29598 11 – Ringbrynja

Ringbrynja, delar av. Enskilda och sammanfogade ringar av kopparlegering. Ringarna är nitade och lätt ovala. Nitarna är av samma material som ringen. Fragmentet består av ringar i en fyraraders kedja och dessa har sannolikt suttit vid brynjans nederkant, ärmlinning eller hals som ett prydnadselement. Brynjan i övrigt har sannolikt varit sammansatt av järnringar. I fyndnumret ingår ett antal järnfragment samt fragment av trä och läder.

Se Blm 28315-8.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Jordfynd Ringbrynja Ringväv
10 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-102989

Blm 29598 14 – Tunnlock

Lock till laggkärl. Sammansatt av tre, numera lösa delar. Tunnlocket har delvis bevarad tätning, eventuellt av vass. Två pluggar av trä ingår i fyndnumret. På locket finns ett inristat bomärke som utgörs av en geometrisk form. Bomärken användes primärt för att påvisa ägarskap och tillhörighet. Vid förlisning skulle bomärket underlätta att identifiera ägaren till en last.

Delar av laggkärl är det dominerande fyndmaterialet i det grävda schaktet på insidan om skrovet. Trätunnor, eller laggade kärl, var under medeltiden det absolut vanligaste…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Förvaring Tunna
11 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-102990

Blm 29598 15 – Rep

Del av rep. Fragmentet består av ca 40 lösa repbitar.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Båttillbehör Jordfynd Rep
12 (233)
Bild som illustrerar objekt c32-102991

Blm 29598 16 – Träföremål

Träföremål, möjligen handtag till ett verktyg. Urholkat.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en storlek om ca…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Handtag Jordfynd Träföremål