Litteratur
75 träffar

13 av 75
Bild som illustrerar objekt c32-94849

Blm 7423 2 – Bok

Bok "Bref-Copiee-Bok". 2 stycken. 1831-1833. Märkta Blm 7423:4-5. Har tillhört apotekare Moses Söderström, ägare av apoteket Göta Lejon i Karlskrona.
Gåva av apotekaren Bror Adolf Söderströms sterbhus, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona
14 av 75
Bild som illustrerar objekt c32-94848

Blm 7423 1 – Bok

Bok "Bref-Concept-Bok". 4 stycken. 1827-1831, 1837-1841. Märkta Blm 7423:1-3, 6. Har tillhört apotekare Moses Söderström, ägare av apoteket Göta Lejon i Karlskrona.
Gåva av apotekaren Bror Adolf Söderströms sterbhus, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona
15 av 75
Bild som illustrerar objekt c32-94920

Blm 7429 – Bok

Bok "Sundhets Nämndens Redogörelse 1839 m fl år". 2 band. Har tillhört apotekare Moses Söderström, ägare av apoteket Göta Lejon i Karlskrona.
Gåva av apotekaren Bror Adolf Söderströms sterbhus, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona
16 av 75
Bild som illustrerar objekt c32-92492

Blm 10870 – Bok

Bok med romersk lag. "I.C.ROM. (in casu romanum) OLIM IN SACRA CLEMENTIS VIII. P.M. CONSULTA........OPERUM CRIMINALIUM PARS QVARTA". Inbunden. Pärm i papp och beige skinn. Text på rygg "PROSP. FARINACII CONSIL. DECIS.".
Gåva 1933-03-03 av John Julius Reutherborg, Fur, Saleboda. Denne var överläkare vid Blekinge läns tuberkulossjukhus i Fur.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Fur
17 av 75
Bild som illustrerar objekt c32-90677

Blm 6499 – Bok

Bok med inbundna tidskrifter "NYASTE Journal för Damer. ALBUM för Qwinliga Arbeten och Moder.". Hel årgång 1862. Marmorerad pärm i grönt. Skinnrygg.
Troligen förvärvad någon gång mellan 1901 och 1906.

Innehållstyp: Litteratur
18 av 75
Bild som illustrerar objekt c32-90684

Blm 10107 – Bok

Bok "Sammandrag af utfärdade äldre och sednare, tryckte och otryckte, så wäl kongl. majest:s, som desz och rikets collegiers stadgar, reglementer, instructioner, bref och resolutioner angående Swea rikes kammar-werk". Halvfransk bindning, brun.

Innehållstyp: Litteratur
19 av 75
Bild som illustrerar objekt c32-90334

Blm 9950 – Bok

Bok, ordlista "Alphabetiskt Orde-Register Öfwer Alla Konglige och andra Förordningar, Resolutioner, Förklaringar, Publicationer och Notificationer, hwad namn dhe hafwa kunna, Som ifrån Början af åhr 1719. til 1728. åhrs slut äro utaf trycket utgångne". Pärmar med pergament.
Gåva 1924.

Innehållstyp: Litteratur
20 av 75
Bild som illustrerar objekt c32-90336

Blm 6088 – Bok

Bok, två band om nordens befolkning på stenåldern och bronsåldern "SKANDINAVISKA NORDENS UR-INVÅNARE, ett försök i komperativa Ethnografien".
Inköpt någon gång mellan 1901 och 1906.

Innehållstyp: Litteratur
21 av 75
Bild som illustrerar objekt c32-90337

Blm 9251 – Bok

Bok med regenter från hela världen “FOLKENS HÄRSKARE”. Grå pärm med guldtryck och flaggor.
Gåva 1920 av Gustaf Quiding.

Innehållstyp: Litteratur
23 av 75
Bild som illustrerar objekt c32-90390

Blm 7379 – Bok

Bok "GEOGRAFISK-STATISTISK BESKRIFNING ÖFVER KONUNGARIKET NORRIGE". Marmorerad pärm i blått och brunt. Skinnrygg. Not: "Detta lilla Arbete säljes till förmån för Fattiginrättningen i Carlskrona för 20 skill B:ko".
Inköpt på auktion efter flaggstyrman A Rodéhn.

Innehållstyp: Litteratur
24 av 75
Bild som illustrerar objekt c32-90391

Blm 7358 – Bok

Bok "Iduna. En Skrift för den Nordiska Fornålderns Älskare". Åtta häften, inbundna i tre band. Marmorerad pärm, halvfransk bindning.
Inköpt på auktion efter flaggstyrman A Rodéhn.

Innehållstyp: Litteratur