Arkeologiskt föremål
160 hits

13 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-102993

Blm 29598 21 – Blykula

Blykula. Genomförd isotopanalys visar att metallens proveniens är centrala nuvarande Tyskland.
Ett antal liknande blykulor har tidigare påträffats. se Blm 29625 1-5. Håligheter i dessa indikerar att kulorna sannolikt haft en kärna av järn.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnen: Jordfynd Vapen
14 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-102994

Blm 29598 22 – Ben

Djurben, eventuellt nöt.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en storlek om ca 2x6 meter men begränsades…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
15 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-102995

Blm 29598 23 – Keramikföremål

Keramikföremål. Yngre glaserat rödgodsfragment, mynningsdel till kärl, trefotsgryta. ICP-MA/ES-analys (2019) genomförd och påvisar proveniens till Sonderjylland/Schleswig-Holstein.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet.…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
16 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-102997

Blm 29598 25 – Träföremål

Trästycke, del av rund svarvad bägare eller kärl av trä.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
17 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-103229

Blm 29598 26 – Metallföremål

Metallfragment, fyra st delar. Möjligen utgör delarna foten till en bägare eller kanna.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
18 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-103230

Blm 29598 27 – Kalk

Kalk, släckt kalk. En klump med en diameter om ca 5 cm.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnen: Jordfynd Kalk
19 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-103231

Blm 29598 28 – Barlast

Barlast av flinta, vatteneroderade små flintor. Gribshundens barlast påminner till stor del om den som påträffats på det engelska fartyget Mary Rose (se rapport för vidare diskussion).

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
20 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-103253

Blm 29598 29 – Armborstpil

Armborstpil av trä. Pilen har varit försedd med vingar, sannolikt av trä, samt en spets av järn som korroderat bort. Armborstet var under senmedeltid ett vanligt förekommande vapen, och enligt en uppgift från 1507 (under kung Hans regeringstid) skulle hälften av manskapet ombord på de danska örlogsfartygen vara utrustade med armborst (för vidare diskussion se Rapport, bilaga 3). Armborstpilar, eller armborstkäktor som de även benämns, har hittats vid vraket även under tidigare undersökningar.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: skäkta
21 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-103254

Blm 29598 30 – Sländtrissa

Sländtrissa av keramik. Trolig proveniens Raeren, Liege i Belgien. Möjligen indikerar sländtrissan att det fanns kvinnor ombord på Gribshunden, en tolkningsmöjlighet då resans syfte i första hand var politiskt.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen.…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
22 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-103272

Blm 29598 31 – Barlast

Barlast av flinta, vatteneroderade små flintor. Gribshundens barlast påminner till stor del om den som påträffats på det engelska fartyget Mary Rose (se rapport för vidare diskussion).

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
23 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-103286

Blm 29625 7 – Keramikföremål

Keramikföremål, skärva med räfflad utsida. Yngre rödgods. Mynningsdel från trebensgryta. Sannolik datering visar att keramiken är yngre än år 1600, varför den troligen inte utgör en del av Gribshundens ursprungliga fyndkontext.
ICP-analys ger en sannolik proveniens till Skandinavien.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan merparten av föremålen härledas till Gribshunden, danske kung Hans flaggskepp som förolyckades i Ekösund år…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
24 (160)
Bild som illustrerar objekt c32-103287

Blm 29625 8 – Keramikföremål

Keramikföremål, del av trefotsgryta. Fyndet bestod ursprungligen av sju delar
men är, i samband med konservering, delvis lagad. Dekor med koncentriska räfflor på utsidan. Rörskaftet är välbevarat. Insidan har en grönaktig glasering som eventuellt kan vara blyglasyr. Vid rörskaftets fäste mot grytan finns intryckta spår från fingrar som härstammar från tillverkningsprocessen.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål