Reinhold Odencrants

Typ av person

Fysisk person

Efternamn

Odencrants

Förnamn

Reinhold

Titel

Landsantikvarie

Levnad (start)

1903

Levnad (slut)

1961

Födelse land

Sverige

Födelse län

Skaraborgs län

Födelse landskap

Västergötland

Födelse kommun

Skara

Födelse socken

Norra Ving

Födelse ort

Norra Ving

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Landsantikvarie

Anmärkning

Reinhold Odencrants var född i Norra Ving, Skaraborgs län och tog sin studentexamen i Skara 1923. Han blev fil. kand. i Uppsala 1929 och fil. lic. 1933. Under åren 1930-1933 var han amanuens vid Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker. Därefter följde amanuensår vid Nordiska museet, tills han 1937 blev landsantikvarie i Norrbottens län. Till samma tjänst i Blekinge län kom Odencrants år 1945. På grund av sjuklighet måste han tyvärr redan 1951 avgå med pension. Under sina Karlskrona-år gjorde Reinhold Odencrants sig uppskattad som en framstående museiman, en djupt intresserad fältarbetare och en god och sympatisk människa, varför hans för tidiga avgång betydde en svår förlust för blekingsk fornvård och hembygdsvård. Med mycken omsorg och kultiverat omdöme redigerade han hembygdsförbundets publikation Blekingeboken, där han var en ofta återkommande medarbetare, som förstod att förena vetenskaplig saklighet och rik kunskap med lättillgänglighet. Som forskare och författare framträdde han vidare bl.a. med det stadshistoriska arbetet Haparanda stad 100 år (1945).
Var gift med Elsa, född Kallenberg. Son till Arvid Odencrants, professor vid KTH, Stockholm och utgivare av boken "Fotografi och fotogrammetri" 1928.

(text från Sv Dagbladet 1961-04-04)
Objekttyp:

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!